Poniżej zawieramy spis dokumentów potrzebnych w procedurze leasingowej. Podstawowe dokumenty to:

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – dla osób prawnych, czyli sp. z.o.o. , spółki jawnej, akcyjnej i komandytowej
Wpis do ewidencji gospodarczej – dotyczy spółek fizycznych
Zaświadczenie o nadaniu NIP
Zaświadczenie REGON z Urzędu Statystycznego

Czasami firmy leasingowe dodatkowo proszą o dostarczenie:

Podsumowania książki przychodów i rozchodów
Rocznego zeznania podatkowego PIT (dla osób fizycznych)
Rocznego zeznania podatkowego CIT (dla osób prawnych)
Bilansu i rachunku wyników (przy pełnej księgowości)