W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przedstawić procedurę leasingową w paru prostych krokach. Postaramy się bez zbędnych komplikacji w prostych słowach krok po kroku opisać procedurę kupowania pojazdu w formie leasingu.

  1. Złożenie wniosku leasingowego

Zanim strony (leasingodawca i leasingobiorca) będą mogły przystąpić do realizacji umowy leasingowej najpierw konieczne jest złożenie wniosku leasingowego w celu sprawdzenia zdolności leasingowej leasingobiorcy oraz ustaleniu warunków na jakich leasingodawca jest skłonny mu go przyznać.

  1. Wygenerowanie umowy

Jeśli bank zgodzi się na przydzieleniu leasingu na parametrach, na których składany był wniosek konieczne jest wygenerowanie umowy leasingowej do podpisania przez strony.

  1. Podpisanie umowy leasingowej

W momencie, w którym umowa leasingowa jest już wygenerowana strony muszą ja podpisać. Podpisanie musi odbyć się osobiście, w obecności pracownika lub przedstawiciela banku (lub instytucji poza bankowej będącej leasingodawcą).

  1. Sprawdzenie umowy leasingowej

Podpisaną umowę sprawdzają pracownicy banku, wszystkie podpisy muszą być w odpowiednich miejscach, jeśli były konieczne to pieczątki firmy itd.

  1. Wpłacenie opłaty wstępnej

Po podpisaniu umowy klient musi dokonać opłaty wstępnej (jeśli występuje).

  1. Zamówienie dokumentów do rejestracji

Z podpisaną umową leasingową, na którą dokonana została opłąta wstepna przez klienta bank zamawia od dostawcy dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu

  1. Rejestracja pojazdu i ubezpieczeniem

Ostatnim etapem jest rejestracja pojazdu i ubezpieczenie go. Należy pamiętać, że ubezpieczenie pojazdu musi być wystawione w dniu rejestracji, dlatego jeśli zamierzamy ubezpieczyć pojazd we własnym zakresie (jest taka możliwość, pomimo tego, że właścicielem pojazdu formalnie jest leasingodawca) należy skonsultować to wcześniej z leasingodawcą i przygotować odpowiednią ofertę od swojego agenta.