Odpowiedź na pytanie należy rozpocząć od przypomnienia, że leasing dzielimy głównie na operacyjny i finansowy. Podstawowy termin określający minimalny okres trwania umowy leasingowej to amortyzacja. Wyłącznie leasing operacyjny jest przez nią ograniczany.

Na dobrą sprawę leasing finansowy może być zawarty nawet na miesiąc, ale większa część zarobku leasingodawcy to marża na kapitale, a to oznacza dość mały zarobek. Najczęściej minimalny okres trwania to 6 miesięcy (jak w ofercie net4car), a maksymalny to 84.

W myśl ustawy regulującej leasing operacyjny, minimalny czas trwania wynosi 40% normatywnego czasu amortyzacji leasingowanego przedmiotu. Powód jest prosty – wszystkie koszty leasingowe w tym momencie traktowane są jako koszt uzyskania przychodu, dlatego, gdyby potencjalny leasingobiorca tylko na rok zawarł umowę i zamotywał przedmiot, to wielkość korzyści majątkowej przez Fiskus nie byłaby zaakceptowana.

Samochody osobowe i dostawcze mają ustaloną stawkę amortyzacyjną na poziomie 20%, co w sumie daje 5-letni czas amortyzacji. Stąd 40% czasu amortyzacji to 2 lata. Dlaczego więc leasingodawcy ustalają wykup na poziomie 20, a nie 60 procent, co wynikałoby z amortyzacji? Dlatego, że księgowość umożliwia szybszą amortyzację, w praktyce około 19% na 2 lata. Przy 3 letniej umowie można wykupić samochód nawet za 1zł, ale przyjęto kwotę jednego procenta.