IVECO DAILY LEASING

W dzisiejszym artykule spróbujemy krótko i zwięźle odpowiedzieć na parę podstawowych pytań dotyczących finansowania zakupu pojazdu marki Iveco Daily.

Jak sfinansować zakup pojazdu dostawczego / ciężarowego do 3,5t marki Iveco Daily?

Najczęściej wybieraną formą finansowania jest finansowanie pojazdu za pomocą skorzystania z oferty instytucji bankowej lub poza bankowej dotyczącej leasingu operacyjnego.

Kto jest właścicielem pojazdu?

Właścicielem pojazdu w przypadku finansowania pojazdu za pomocą leasingu operacyjnego jest leasingodawca, czyli podmiot udzielający leasingu. Oznacza, to że to instytucja leasingująca, najczęściej bank, będą np. w posiadaniu karty pojazdu do momentu wykupu pojazdu.

Kiedy auto będzie moje?

Własność przedmiotu leasingu w leasingu operacyjnym przechodzi z leasingodawcy na leasingobiorcę wraz z wpłatą ostatniej raty zwaną również wykupem lub wartością rezydualną.

Kto rejestruje auto?

Zgodnie z powyższymi punktami wiemy, że właścicielem pojazdu jest leasingodawca. W Polsce za rejestracje pojazdu odpowiada jego właściciel lub podmiot uprawniony przez właściciela. Dla klienta zakupującego Iveco Daily w leasingu oznacza to, że za rejestrację odpowiada bank, lub instytucja, która udziela mu finansowania. W praktyce są to firmy, które mają do tego uprawnienia i odpowiednie umowy z leasingodawcami. W większości instytucji, z którymi współpracujemy odbywa się to bez kosztowo dla klienta.

Ile mnie to będzie kosztować?

Koszt w leasinigu operacyjnym jaki ponosimy przy podpisaniu umowy to opłata wstępna. Jest ona zależna między innymi od tego ile nasza firma funkcjonuje, w przypadku firmy działającej na rynku powyżej trzech miesięcy jest to z reguły 1% wartości pojazdu. Pozostały kapitał poza opłatą wstępną oraz wartością rezydualną wraz z odsetkami bankowymi dzielony jest na równe raty rozłożone na cały okres leasingu.

Ile to będzie trwać?

Okres trwania leasingu jest określany indywidualnie i dopasowywany do potrzeb klienta, możliwe są okresy od dwóch, do aż 8 lat w przypadku niektórych instytucji.